Veterinárna nemocnica Bennett
0907 824 196
Lamačská cesta 53
811 05 Bratislava
Ordinačné hodiny: PO - NE 08:00 - 20:00
Pohotovosť PO - NE 20:00 - 08:00

Veterinárna chirurgia / MIC

Chirurgickí pacienti pred operačným zákrokom absolvujú základné predoperačné vyšetrenie /hematológia, biochémia, moč/. Anestézie robíme výlučne inhalačné v izofluráne s plným monitoringom životných funkcií /EKG, krvné plyny CO2, O2/. Tento prístup významne znižuje riziko plynúce z použitia anestézie a voči pacientovi je veľmi šetrný. Pacient sa po zákroku prebúdza v chirurgickej hospitalizácii pod dohľadom personálu.

Okrem štandardného spektra sa venujeme aj komplikovanejším chirurgickým zákrokom. Naše chirurgické postupy neustále modernizujeme a rozširujeme a tam kde to je možné zavádzame minimálne invazívne chirurgiu /MIC/ ktorá sa stáva štandardom na kvalitných klinikách. Z tohto dôvodu zavádzame laparoskopiu ako ideálnu netraumatizujúcu možnosť priameho vyšetrenia a uskutočnenia niektorých zákrokov v brušnej dutine najčastejšie sa jedná o sterilizácie, odstránenie semeníkov z brušnej dutiny pri kryptorchidoch, probatórne laparoskopie, laparoskopicky asistované biopsie. Úspešne sme nahradili klasické sterilizácie laparoskopickými pre ich šetrnosť voči pacientovi, bezpečnosť a výrazne nižšiu postoperačnú bolestivosť. Minimálna invazívnosť nespočíva vo veľkosti operačnej rany ako sa občas niekto mylne domnieva.

Jej princípom je šetrná a výrazne presnejšia manipulácia s tkanivami v sterilnom prostredí bez priameho otvorenia brušnej dutiny a pod vysokým zväčšením v HD kvalite.

U pacientov kde to je indikované zabezpečujeme aj ich dlhodobú hospitalizáciu. Hospitalizácie sú neustále monitorované personálom.

Lamačská cesta 53
811 05 Bratislava
0907 824 196
info@bennett.sk


OBJEDNAJTE SA K NÁM

Nahrávam