Veterinárna nemocnica Bennett
0907 824 196
Lamačská cesta 53
811 05 Bratislava
Ordinačné hodiny: PO - NE 08:00 - 20:00
Pohotovosť PO - NE 20:00 - 08:00

Vakcinácie, blchy, odčervenie

Vakcinácia mačiek

Mačiatka sa prvý krát vakcinujú proti infekčným chorobám vo veku 8-9 týždňov, druhá vakcinácia tou istou vakcínou sa vykonáva po uplynutí 3-4 týždňov od aplikácie prvej (11.-12. týždeň). Revakcinácia potom prebieha 1x za rok. V prípade, že sú mačiatka odchovávané výlučne na umelom mlieku, alebo v infekčnom prostredí je na zvážení veterinárneho lekára a majiteľa primovakcinácia infekčných chorôb v skoršom veku.

Na našom pracovisku používame kombinovanú vakcínu proti rhinotracheitíde mačiek, calicivírusu mačiek, panleukopénii mačiek a chlamýdiám (chlamydophila felis). Panleukopénia spôsobuje úporné hnačky so zvracaním, ostatné sú komplexom ochorení ktoré spôsobujú infekčnú nádchu mačiek.

Ďalšou možnosťou je vakcína, ktorá okrem už spomenutých ochorení pôsobí preventívne aj proti komplexu vírusovej leukémie mačiek ( FeLV ), ktorý u mačiek spôsobuje poruchu obranyschopnosti (zápaly), poruchy krvotvorby a nádorové bujnenie na rôznych miestach v organizme. Ide o nákazlivé ochorenie zvyčajne končiace smrťou. FeLV je možné vakcinovať aj samostane, je však vždy potrebné najskôr vykonať testy na FeLV antigény, pozitívne zvieratá sa nevakcinujú. Pre potreby vakcinácie sa používajú rýchle testy, ktoré výsledok ukážu do 10-tich minút.

Vo veku 14-15 týždňov mačiatka vakcinujeme proti besnote, revakcinácia prebieha každoročne, spolu s ostatnými infekčnými chorobami.

Vakcinujú sa vždy len zdravé a odčervené zvieratá, počas gravidity a laktácie sa zvieratá nevakcinujú.

V niektorých prípadoch sa po vakcinácii prechodne vyskytne mierna apatia alebo nechutenstvo, jedná sa však o normálnu reakciu ktorá v priebehu 1-2 dní vymizne, v prípade lokálnej reakcie je to mierny svrbiaci opuch v mieste vpichu, ktorý sa stratí do 1 - 2 týždňov.

Vakcinácia psov

Vakcinujeme vždy len zdravé a odčervené zvieratá. Gravidné a laktujúce feny sa nevakcinujú. Medzi jednotlivými vakcináciami býva podľa druhu vakcíny rozdiel v rozmedzí 2 - 4 týždne.

Šteniatka vakcinujeme kombinovanou vakcínou proti infekčným chorobám - psinke, infekčnej hepatitíde, infekčnej laryngotracheitíde, parvoviróze, coronavírusu a leptospiróze psov, a to vo veku 8 týždňov, vakcináciu opakujeme tou istou vakcínou o tri týždne. Infekčné choroby sa revakcinujú každoročne spolu s besnotou. Primovakcinácia sa môže zahájiť už v skoršom veku, záleží od rozhodnutia veterinára, a to predovšetkým pri nepriaznivej epizootologickej situácii, prípadne pri šteniatkach odchovaných na umelej výžive.

Besnota

Vakcinujeme po 12. týždni veku šteniatka, alebo 3 - 4 týždne po predchádzajúcej vakcinácii, revakcinujeme každý rok, spolu s infekčnými chorobami. Je zo zákona povinná.

Doplnkové vakcinácie:

Lymská borelióza sa vakcinuje od 12 týždňov, pozostáva z 2 vakcinácií, v rozmedzí 14 - 21 dní, revakcinuje sa 1x ročne. Rizikovou skupinou sú psy s podozrením na Lymskú boreliózu. U takýchto jedincov je potrebné vylúčiť ochorenie sérologickým vyšetrením.

Tetanus

V prvom roku sa vakcinuje 2x, v rozmedzí 3 týždňov, imunita nastúpi o 14 - 21 dní a trvá 2 roky. Potom je nutná revakcinácia.

Vakcinačná schéma

(údaje sú orientačné, konkrétnu schému rozhodne vetrinárny lekár podľa okolností)

8 .- 9. týždeň
psinka, hepatitída, parvoviróza, parainfluenza, coronavírus, leptospiróza
11. - 12. týždeň
psinka, hepatitída, parvoviróza, parainfluenza, coronavírus, leptospiróza
14. - 15. týždeň
besnota, lymská borelióza*
16.-17. týždeň
lymská borelióza*
19. - 20. týždeň
tetanus*
22. - 23. týždeň
tetanus*

* možné doplnkové vakcinácie

Dospelé psy, ktoré majú v prvom roku života očkované infekčné choroby a besnotu sa revakcinujú 1x ročne, psy ktoré majú aj iné vakcinácie 2x.

V niektorých prípadoch sa po vakcinácii prechodne vyskytne mierna apatia alebo nechutenstvo, jedná sa však o normálnu reakciu ktorá v priebehu 1-2 dní vymizne, v prípade lokálnej reakcie je to mierny svrbiaci opuch v mieste vpichu, ktorý sa stratí do 1 - 2 týždňov. Len ojedinele sa vyskytne hypersenzitívna reakcia, ktorá vyžaduje zásah veterinárneho lekára.

Odčervenie:

Na odčervenie sa používa buď pasta, tabletky, alebo spot-on prípravok v príslušnom dávkovaní podľa váhy, spolu s veterinárom si vyberiete najvhodnejšiu formu pre vášho miláčika. Dôležité je odčervenie v pravidelných intervaloch opakovať. Šteniatka sa odčervujú vo veku 2, 4 a 6 týždňov, a ďalej každé tri mesiace. Ak sa pri preventívnom odčervení objavia v truse parazity, zopakujeme ho o dva týždne ešte raz. Používané prípravky striedame.

Lamačská cesta 53
811 05 Bratislava
0907 824 196
info@bennett.sk


OBJEDNAJTE SA K NÁM

Nahrávam