Veterinárna nemocnica Bennett
0907 824 196
Lamačská cesta 53
811 05 Bratislava
Ordinačné hodiny: PO - NE 08:00 - 20:00
Pohotovosť PO - NE 20:00 - 08:00

Hospitalizácia zvierat

V našej nemocnici poskytujeme NONSTOP veterinárnu hospitalizáciu pacientov pod nepretržitým dohľadom personálu. Najčastejšie sa jedná o ťažké stavy, ktoré vyžadujú intenzívnu terapiu napr. zlyhania orgánových systémov (obličkári, kardiaci) pacienti po akútných chirurgických príhodách.

O priebehu veterinárnej hospitalizácie Vás informuje príslušný lekár vo vopred dohodnutom čase, štandardne pri ukončení/začatí služby.

Lamačská cesta 53
811 05 Bratislava
0907 824 196
info@bennett.sk


OBJEDNAJTE SA K NÁM

Nahrávam